Get in Touch
Blog
 1. Home >
 2. Blog Detail

Makaslama

We are here for your questions anytime 24/7, welcome your consultation.

Get Price
Makaslama

Makaslama bağlanma dayanımları kafa hızı 0.5 mm/dak olan bir Instron Universal test ci-hazı (Lloyd LRX, Lloyd Instruments PIC., Eng-land) kullanılarak l ld . Makaslama kuvveti u kısmı 10 mm genişliğinde olan paslanmaz elik makaslama bı ağı kullanılarak siman ile dentin y zeyinin birleştiği b lgeye uygulandı

Popular products

 • Doğu Anadolu'yu saran makaslama faylar
  Doğu Anadolu'yu saran makaslama faylar

  Doğu Anadolu'yu saran makaslama faylar Ankara niversitesi M hendislik Fak ltesi Tektonik Araştırma Grubundan Prof. Dr. G rol Seyitoğlu, Doğu Anadolu B lgesi'nin jeolojik yapısının b y k depremlere neden olacak kadar karışık ve birbirlerini

 • Kuzey Menderes Masifinde Simav Makaslama Zonunun
  Kuzey Menderes Masifinde Simav Makaslama Zonunun

  Simav makaslama zonu siyrilma fayinin taban blogundaki deforme alanlari temsil etmekte olup, iki farkli defor masyon evresi sunar. Bunlar sunumlu (milonitik) ve gevrek (kataklastik) deformasyonlardir. Deformasyonun sunumlu evresinde taban blok kayalari, degisen olculerde milonitlesme gosterir; Milonitlesme, protomilonit-milonit-ultramilonit

 • YEDİNCİ JENERASYON ADEZİV SİSTEMLERİNİN DENTİNE
  YEDİNCİ JENERASYON ADEZİV SİSTEMLERİNİN DENTİNE

  Makaslama bağlanma dayanımı testinin sonu ları Grafik-1’de g sterilmektedir. Optibond’un ortalama makaslama bağlanma dayanımı 31,08 7,63, Bond Force’un 14,37 4,46, Xeno V’in ortalama makaslama bağlanma dayanımı ise 25,15 7,60 olarak saptandı. Bu verilere g re

 • Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

  Oct 25, 2016 Hazırlanan rnekler makaslama bağlanma dayanımı testi i in niversal test makinasına yerleştirildi. Makaslama bağlanma dayanımı testi 1 mm/dk kafa hızında uygulandı. Veriler tek y nl varyans analizi (ANOVA) ve Tukey HSD testleri kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık d zeyi p=0.05 olarak kabul edildi

 • TÜRKÇE JEOLOJİ BİLGİ SAYFASI: Çatlaklar
  TÜRKÇE JEOLOJİ BİLGİ SAYFASI: Çatlaklar

  Tansiyon ve makaslama atlakları kıvrımlarda g r ld ğ nde değişik adlarla anılırlar. Tansiyon atlakları kıvrım eksenine dik y nde gelişirler ve enine veya transversal diye adlandırılırlar . Makaslama atlakları ise kıvrım ekseni ile belli bir a ı yapar ve diyagonal atlaklar olarak bilinirler.Bunlardan başka kıvrımlarda , kıvrım eksenine paralel olarak

 • Kırılgan Malzemelerin Çekme ve Makaslama Kırılmaları
  Kırılgan Malzemelerin Çekme ve Makaslama Kırılmaları

  TY - JOUR T1 - Kırılgan Malzemelerin ekme ve Makaslama Kırılmaları zerinde Deneysel ve Sayısal alışmalar AU - Nazife Erarslan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21605/cukurovaummfd.358420 DO - 10.21605/cukurovaummfd.358420 T2 - ukurova niversitesi M hendislik-Mimarlık Fak ltesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 182

 • Lea DeLaria, 'OITNB' Star, Talks Scissoring And That
  Lea DeLaria, 'OITNB' Star, Talks Scissoring And That

  Jun 10, 2014 Two stars from breakout Netflix sensation Orange Is The New Black stopped by HuffPost Live yesterday -- and Lea DeLaria, aka Big Boo, had some thoughts about some of her queer-er elements in the second season

 • Serebral palsi̇ ve serebral palsi̇de rehabi̇li̇tasyon (1)
  Serebral palsi̇ ve serebral palsi̇de rehabi̇li̇tasyon (1)

  Feb 20, 2017 Sı rama y r y ş : Kal ada fleksiyon ve add ksiyon, bacaklarda makaslama, dizde fleksiyon, ayak bileğinde ekinovalgus post r g r l r Diplejik ve bazı t m v cut tutulumlu olguların tipik y r y ş d r 94. 3

 • Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili
  Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili

  Dec 19, 2021 Erzincan’ın y ksek kesimlerinde kar, tipi ve sis etkili oldu. Karayolları ekipleri karla m cadele alışmalarını s rd r yor.Erzincan - Sivas kara yolu g zerg hındaki Sakaltutan ile Kızıldağ ge itlerinde, Erzincan - G m şhane kara yolu Ahmediye ge idi ve P ske dağında, Bayburt - Erzurum kara yolu Kop dağı ge idinde gece saatlerinde yağış kar ve tipiye d n şt

 • Özdemir | PDF
  Özdemir | PDF

  Bu makaslama kuvveti, kayacın daya-nımı yenilinceye kadar artmaya devam eder ve bu esnada kırılma olmaz. Kayanın dayanımından fazla bir makaslama kuvveti uygulandığında kay a-dan par alar kopar ve kuvvette bir d ş ş olur. B ylece bir d ng tamam-lanmış olur. Bundan sonra dişler serbest y zeyde batmaya başlar

 • Makaslama Haberleri - Makaslama Haber - Haberler
  Makaslama Haberleri - Makaslama Haber - Haberler

  Dec 25, 2021 Makaslama haberleri, son dakika makaslama haber ve gelişmeleri burada. Yılbaşı ncesi tekel bayiinden yaklaşık 100 bin TL’lik r n aldılar

 • Burdur-Fethiye Makaslama Zonu’nun içerisinde bir basen
  Burdur-Fethiye Makaslama Zonu’nun içerisinde bir basen

  Mar 23, 2019 Burdur Fethiye Makaslama Zonu boyunca sol yanlı hareket kuzeyde 3-4 cm’e, g neyde ise 8-10 cm’e ulaşmaktadır. Burdur Fethiye Makaslama Zonu, depremselliği olduk a y ksek bir makaslama zonudur ve bu zon i erisinde 22 Kasım 1963 Tefenni depremi (Ms:4.6), 13 Haziran 1965 Honaz (Denizli) depremi (Mw:5.9), 14 Ocak 1969 Fethiye-Kaş

 • Effect of dentin pretreatment on shear bond strength of
  Effect of dentin pretreatment on shear bond strength of

  Ama : Bu alışmanın ama ları; “etch-and-rinse”, “self-etch” ya da “self-adeziv” teknikleri kullanılarak, rezin bazlı yapıştırma simanlarının dentine olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması ve dentin y zeyine n işlem olarak uygulanan %0.2 ve %2’lik klorheksidin sol syonlarının simantasyon esnasındaki bağlanma stabilitesine

 • MİNE VE DENTİNE BAĞLANAN TAM-SERAMİK
  MİNE VE DENTİNE BAĞLANAN TAM-SERAMİK

  Ama : Bu alışmanın amacı; daimi diş minesi ve dentinine bağlanan tam-seramik restorasyonların makaslama bağlanma diren lerinin karşılaştırılmasıdır. Gere ve Y ntem: 20 adet daimi 1.molar diş, mine ve dentine bağlanacak rneklere g re 2 gruba ayrıldı (n=10)

 • Dynamic Labral Shear Test - WikiSM
  Dynamic Labral Shear Test - WikiSM

  Description. Patient is seated or standing. Externally rotate arm to 90 , abduct to 90 , elbow flexed. Abduct further from 90 to 120 . Positive test

 • NdYAG laser treatment of dentinal hypersensitivity
  NdYAG laser treatment of dentinal hypersensitivity

  Jan 11, 1992 Using this system, a clinical trial has been conducted to test the efficacy of the NdYAG dental laser. The 30 patients treated had an average tooth pain time initially of 1.2 seconds. Following

 • shear - Wiktionary
  shear - Wiktionary

  Nov 01, 2021 To cut, originally with a sword or other bladed weapon, now usually with shears, or as if using shears. 1819, Walter Scott, Ivanhoe: So trenchant was the Templar’s weapon, that it shore asunder, as it had been a willow twig, the tough and plaited handle of the mace, which the ill-fated Saxon reared to parry the blow, and, descending on his head

 • Kiriklarin siniflandirilmasi (fazlası için www
  Kiriklarin siniflandirilmasi (fazlası için www

  Apr 18, 2012 b) Makaslama tipinde : Bu mekanizma ile kırığı meydana getiren kuvvetler birbirine zıt ve paralel y nde (makaslama) zorlama yaparak genellikle enlilemesine tipte kırık oluşturur. c) A ılı kırık tipinde: Kemik bir y ne doğru b k l rse, i b key kısmı sıkışır, dış b key kısmı ise gerilerek kırılır

 • Dentin hassasiyet giderici ajanların tek aşamalı bir self
  Dentin hassasiyet giderici ajanların tek aşamalı bir self

  Dentin hassasiyet giderici ajanların tek aşamalı bir self-etch adezivin makaslama bağlanma dayanımına etkisi EndNote'a Aktar Zotero'ya Aktar Mendeley'e Aktar Bibtex. G neş Bulut EY BOĞLU (Karadeniz Teknik niversitesi, Dişhekimliği Fak ltesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Trabzon, T rkiye)

 • (PDF) Çameli Havzası’nın Miyosen-Kuvaterner
  (PDF) Çameli Havzası’nın Miyosen-Kuvaterner

  ameli Havzası’nın Miyosen-Kuvaterner Jeodinamiği, Burdur-Fethiye Makaslama Zonu (GB T rkiye) August 2014 T rkiye Jeoloji B lteni / Geological Bulletin of Turkey 57(3):41-67

 • Sesli Sözlük - shearing
  Sesli Sözlük - shearing

  nihai makaslama mukavemeti İngilizce - İngilizce shearing teriminin İngilizce İngilizce s zl kte anlamı Describing something (such as a shearing force) that tends to cut or tear Present participle of shear Slicing or cutting trees or stumps at the ground line Shearing may be done at harvest or with a KG blade during site preparation

 • The Scissoring Sex Position: What Is It and How to
  The Scissoring Sex Position: What Is It and How to

  The scissoring sex position, also known as tribbing, happens when two partners intertwine their legs and touch each other’s genitals for sexual stimulation. Learn more about how it’s done and

Latest news